เหม็นยางอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มจ.ภาคตะวันออกทแยงทิศอุดร | www.bizmarket.info 

เหม็นยางอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มจ.ภาคตะวันออกทแยงทิศอุดร

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:20 น. เข้าชม 304 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือและเป็นหมดไปปฏิบัติการกลุ่มเมืองภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองเอ้ของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือทำนองเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวนครฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี นครหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กิโล มีอาณาจักรกะ 11,730 ตาตารางกิโลเมตร (เดา 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคสุริยาออกทแยงนอกเหนือ และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของบ้านเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมดีพร้อม จ.จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตบริหารกว้างไกลใหญ่ที่สุดในเมือง สมัยนี้อุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคสุริยาออกเบี่ยงเหนือ เป็นหมดไปกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคดวงตะวันออกเฉลียงนอกเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปทระสองทระสุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกเฉลียงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีพบว่า อาณาเขตพื้นที่ที่เป็นจ.อุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนมาตั้งแต่สมัยก่อนตำนานเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรอ่อนข้อในกลุ่มทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีระหว่างรัฐว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่บุรีอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญเติบโตนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่แบบยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยเรื่องเก่าแก่ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่ออุดรธานีบังเกิดในวิชาประวัติศาสตร์แต่แบบใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในวิชาประวัติศาสตร์ครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชาอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อพยุหะไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรอติราชเจ็บป่วยด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นภาราที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีจังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการศึก กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ประเทศหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพหลไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความไร้ระเบียบขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วประเดี๋ยว พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายเอาใหญ่เสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมีท่าจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่อุบัติชื่อ เพียงแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับเมืองจังหวัดหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวเนื่องจากผลฝรั่งเศลใคร่ลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม อื้นว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยอนุรักษ์แว่นแคว้นไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 รัฐ มีเงื่อนปมห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรของฝั่งน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมืองแกนกลางกลางของหัวนครหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่จบสิ้นร. จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กม. ขณะทรงวิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิสมสม เนื่องจากมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองกระจ่างสมัยปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยโดยบังเอิญเพราะสาเหตุทางด้านความแน่นและการมณฑลระหว่างรัฐ อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต ดั่งไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อภาราตราบใดราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพ") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งนครอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ทั่วถึง บุรี อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปรการถือบังเหียนจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแบบแผนระบบประชาธิปไตย ครั้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายท่าทางการเหม็นยางอุดรบริหารงานร.ภูดล ยกเลิกการดูแลในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงมากเกินอย่างเดียวจ.และอำเภอเพียงนั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปมากเกินเพียงจ. "จังหวัดอุดรธานี" เท่านั้น อย่างไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงรูปร่างของหายกลางการปกครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น สำนักทำงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 เป็นต้น ที่ท่องเดินทางทางเทพนิรมิต[แก้] สวนสาธารณะหนองกระจ่าง สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.นครอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดภายในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อำเภอพาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอมณฑลอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนประวัติศาสตร์ภูบาท 1,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มป้องกันอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศเมืองจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ประเทศ วัดมัชฌิมาวาส อ.ประเทศอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอมณฑล วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอมณฑลอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท 1)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ถิ่นท่องสัญจรศิลปวัฒนธรรมรีตและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงตระหนัก อ.นคร ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักพารา มกราคม ของทุกปี งานสังเวยศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดบริเวณวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน สงกรานต์ประเทศอุดรธานี อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี แถวสวนส่วนกลางหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญประทัดกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดละแวกสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดอาณาเขตลานงานการบริหารอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานเยี่ยงอย่างแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ขายผ้าพื้นมณฑล บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.มณฑลอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้ใกล้[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนพงศาวดารภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดหนังสือ-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานสัมพันธไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ทำนบอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระทำเนียบภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้รื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันนาน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ทำนบลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว พาราเพราะด้วยเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งภาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศจังหวัดอุดรธานีได้ทำชำระหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพราะถวายเป็นราชสักการะแด่ตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมวสันต์ครบ 5 รอบ โดยอาณาเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุษบาปขั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานเชื่อมโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีชาวเมืองไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกย้วยเหนือจะมีพระนิเวศน์หนองตระหนักซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่อาณาประชาราษฎร์เพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกพลังกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดพท.สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนสาธารณะสระบัว เป็นสวนธารณะเพราะด้วยใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ในเขตอ.นครอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ใหญ่แต่งไว้ดั่งเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เป็นนิตย์บุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรรษกัณฑ์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5บุรี(นครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-แม่น้ำพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-แควเลย-สายน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-น้ำการทำศึก-แควปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-ลำน้ำการรบพุ่ง-ลำธารายนต์ง-แม่น้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารลำธารที่เด่นของภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าที่สำคัญเช่นนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง ธานีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและประเภทพืชเตรียมตัวประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ บุรีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีหน่วยป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.สกลนคร มีกลุ่มดูแลอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอมณฑล ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนดีเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์(กว้างขวางเขตอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์และพื้นที่อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จ.จังหวัดอุดรธานี) แหล่งท่องเดินทางล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวดวงเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพฝายห้วยหลวง อำเภอประเทศอุดรธานี สถานที่เอ้ทางวิชาประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานพงศาวดารภูบาทา ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอนครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ามวลชนชุมพลวิวรรธน์ราม อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อำเภอไชยวาน อู่ศึกษาเล่าเรียนและท่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอพาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

รับโพสต์ Package โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี + เลือน 100 เว็บ ฟรี 1 เดือน 600 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 22 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 61 ครั้ง

บริการมืออาชีพ ตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน ปรึกษาฟรี เชื่อถือได้

(ลงโฆษณาฟรี สุพรรณบุรี) - อื่นๆรับจ้าง 24 พ.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 53 ครั้ง

ที่ยูฮับคลับ www.uhub.co.th ประกันติดโปรฯ ดีลสุดพิเศษ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked ประกันรถยนต์ หรือออกรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

() - รถ ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ 13 ก.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 32 ครั้ง

เช่ารถขับเอง

(Thailand) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักบริการรถเช่า 20 ก.ย. 2563

ราคา 890 บาท

เข้าชม 195 ครั้ง

เช่ารถขับเอง

(Thailand) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักบริการรถเช่า 20 ก.ย. 2563

ราคา 890 บาท

เข้าชม 331 ครั้ง

เช่ารถขับเอง

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักบริการรถเช่า 20 พ.ค. 2563

ราคา 890 บาท

เข้าชม 320 ครั้ง

เช่ารถขับเอง

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักบริการรถเช่า 5 ส.ค. 2562

ราคา 890 บาท

เข้าชม 412 ครั้ง

เช่ารถขับเอง

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักบริการรถเช่า 20 พ.ค. 2563

ราคา 890 บาท

เข้าชม 324 ครั้ง

รับโพสต์ Package C - รับโพสต์แบบต่อเนื่อง โพสต์ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 17 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 60 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 24 พ.ค. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 89 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:20 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน